FORMULARZ ZATRUDNIENIA
1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Metal-Plast Polska Sp. Z O.O. Sp. k. Brzozie Lubawskie 95B, 13-306 Brzozie Lubawskie, tel. +48 56 474 08 46, e-mail: praca@metal-plast.com.pl, zwana dalej Administratorem. 2. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych można kontaktować się z naszym biurem. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem praca@metal-plast.com.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem "PRACA". 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań zatrudnienia polegających na kontakcie telefonicznym, spersonalizowanym kontakcie e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora procesom zatrudnienia.