Pługi Śnieżne

Boczny Pług Śnieżny - MP3000

Pług MP3000 dzięki odpowiedniej konstrukcji przeznaczony jest do odśnieżania w bardzo ciężkich warunkach. 

Posiada lemiesz gumowy. Siłowniki hydrauliczne pozwalają dodatkowo obracać pług w dowolnym kierunku.

Dostępna szerokość: 3000 mm.

boczny-plug-sniezny-1